Anima Ardens - Teaser from Cie Thor | Thierry Smits on Vimeo.

 

In dit ambitieuze project werkt Thierry Smits samen met elf mannelijke dansers rond de natuurlijke, organische beweging. Het resultaat is een veranderlijke choreografische compositie, geïnspireerd op de dynamiek van de orkaan. De choreograaf verkent de figuur van het crescendo en gaat, onder meer via improvisatie, op zoek naar brute, instinctieve, impulsieve, en vooral niet-geijkte vormen van bewegen. Op die manier neemt hij bewust afstand van vorige grootschalige creaties als ‘D’Orient’, ‘To the Ones I Love’ en ‘Clear Tears | Troubled Waters’.
 

De elf ‘bewegers’ staan in voor het voeden van de intensiteit. Het gaat uiteraard om dansers, maar het is niet door hun technische virtuositeit dat ze zich onderscheiden. Belangrijker zijn hun originele en persoonlijke manier van bewegen, hun natuurlijke soepelheid en evenwicht, en hun gave om het bewegen aan onderzoek te onderwerpen – een onderzoek

dat in de voorstelling centraal staat. Doordat de dansers naakt optreden, komen de verschillen tussen hun lichamen en culturele achtergrond extra tot uiting.

De elf mannen leggen niet alleen hun lichaam in de weegschaal maar ook hun adem, hun stem; op een scène die zo naakt is als zijzelf, behalve de witte vloer dan; en met als enige accessoires een laken voor elke danser. De ‘plastische klankkunstenaar’ Francisco Lopez staat in voor het klankdecor. Voor Thierry Smits betekent dat een teruggrijpen naar de sfeer scheppende klankwereld van eerdere producties en een weerzien met een bijzondere artiest. Ook al zijn ze het resultaat van elektronische alteratie, de klanklandschappen van Francisco Lopez zijn erg ‘organisch’ getint omdat ze vertrekken van opnames van natuurgeluiden.

Opgelet! Deze voorstelling is niet geschikt voor personen jonger dan 16 jaar.