Drie vrouwen ontmoeten elkaar en wagen zich aan een studie over Shakespeare. Ieder heeft hier zo haar eigen reden voor. Ze drinken wijn. Verliezen zich in taal en onderzoeken Shakespeares vrouwenrollen in zichzelf, gaande van Lady Macbeth, tot de getemde feeks, van Portia tot Ophelia. Naarmate de studie vordert vermengen de levens van de drie vrouwen zich steeds meer met de rollen van Shakespeare en omgekeerd, met alle gevolgen van dien…

‘All the world’s a stage, And all the men and women merely players: They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts.’, As You Like It, Shakespeare.

Drie rasactrices – Sien Eggers, Jessica Wildemeersch en Sofie Palmers – bundelen hun vrouwelijke krachten in deze wervelende Shakespeare-trip.