f-8 bestaat uit een groep fotografen, verenigd in een fotografisch kunstcoöperatief, die via gezamenlijk opgezette tentoonstellingen fotografie als kunstvorm zichtbaarder wil maken, dichter bij het publiek wil brengen.

De gemeenschappelijke basis van de leden ligt in het gebruikte medium. Deze basis dient als baken bij het aftasten en uitdagen van onderlinge verscheidenheid en contrasterende werkmethodes. Zo ontstaat er dialoog, wederzijdse bevraging, feedback en reflectie.

Niets wordt als vanzelfsprekend beschouwd, nieuwe interpretaties ontstaan, terrein wordt ontgonnen, talenten ontwikkeld.

Samenwerking en uitwisseling van ideeën vormen een kronkelig pad dat, ultiem en onvermijdelijk, tot nieuwe creativiteit leidt.

In deze expositie TONEN DE f-8 FOTOGRAFEN een selectie uit hun werk waarbij contrasten en abstractie op diverse wijze WORDEN toegepast vanuit een INDIVIDUELE, SOMS EIGENZINNIGE interpretatie.

Fotografen: Steven Colin, Kristel Nijskens, Bert Daenen, Patrick Verbessem & Caroline Tanghe

expo