Bruno Vanden Broecke en Jos Verbist spelen Semmelweis, een Hongaarse arts met een tragische levensloop.

Ignaz Philipp Semmelweis staat vandaag de dag bekend als de vader van de antiseptische methode - waardoor hij kraamsterfte terugdrong van 32,5% naar 1,5% - maar tijdens zijn leven wordt hij totaal miskend. Toch weigeren de oversten naar deze ‘jonge rebel’ te luisteren. Semmelweis botst tegen een muur van machtsstructuren en moet machteloos toezien hoe men hervalt in oude gewoontes en hoe onverschilligheid het sterftecijfer terug de hoogte injaagt. Zijn leven wordt een intrieste tragedie waarin voortdurende conflicten met collega's uiteindelijk ontaarden in onberekenbaarheid, gewelddadigheid, paranoia en hysterie. Semmelweis wordt geïnterneerd en sterft in 1865 door een infectie die hij oploopt tijdens een eenvoudige ingreep.

Na succesvolle samenwerkingen bij onder meer ‘Het leven en werken van Leopold II’ en ‘Missie’ gaan Raven Ruëll en Bruno Vanden Broecke nu met deze ‘Semmelweis’ aan de slag, aangevuld met Jos Verbist en aankomend talent Silke Thorrez.