Compagnie Barbarie

Times goes bye bye (7+)

Zondag 3 november 2019
15.00 uur

Het kost tijd om tijd te begrijpen.
Alan Burdick

In deze nieuwe voorstelling neemt compagnie barbarie het gegeven ‘TIJD’ onder de loep.
Voor volwassenen een evidentie. Voor kinderen een onbegrijpelijke conventie.

Wij rennen ons rot in de race tegen de klok die we zelf hebben ingevoerd.
Minuten en uren volgen elkaar op. En hoe ouder je wordt, hoe sneller de jaren.
Maar het duurt even voor kinderen hier vat op krijgen.
Het duurt... nu ja... een tijdje…


Voor kinderen duren verjaardagsfeestjes minder lang dan een toiletbezoek en kan je in twee tellen twee dagen verder zijn. Hun tijdsbeleving hangt nauw samen met hoe leuk of saai de tijd verstrijkt. En het is niet slecht om daar ook als volwassene af en toe eens naar terug te grijpen. Tijd is één van de grote mysteries die de mens al eeuwen bezighoudt. Net zoals de aard van de geest of de oorsprong van het universum. Gedreven door zijn drang om te weten, blijft de mens op zoek naar antwoorden. Want op het einde wacht de eindigheid. En dat valt noch voor een kind, noch voor een volwassene te begrijpen.